Νομική Κατοχύρωση

Διεύθυνση: 

Φορολογικά Στοιχεία:

 
Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Μ. Γούτου 27 | GR – 81108 Μήθυμνα Λέσβος

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: EL065751931
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Μυτιλήνης

Διευθύνων Σύμβουλος: Κα. Τζισλάκη Βάγια
Αριθμός Εγγραφής ΕΟΤ.: 03.10.E.60.0000.29501
Εγγραφή Μητρώου: Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

Τηλ.: 0030 22530 72291
Φαξ: 0030 22530 72292
Email: info@transfer-lesvos.com

 

Για επίλυση ηλεκτρονικών διαφορών (άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού για την ΗΕΔ): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/.